Strona Główna

Konwoje: 


Spółka DRAGON świadczy profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych własnymi środkami transportu, przystosowanymi zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczególnych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858). 

Pracownicy sekcji konwojów to agenci z odpowiednim stażem pracy i specjalistycznym przeszkoleniem, wyposażeni w broń palną krótką i maszynową, kuloodporne kamizelki, hełmy oraz środki łączności radiowej (stała łączność z Centrum Monitorowania DRAGON).

Do konwojowania wykorzystujemy samochody odpowiednio przystosowane do przewożenia wartości pieniężnych (wszystkie posiadają wymagane certyfikaty i atesty).

 

Wykonujemy usługi w zakresie:

- konwojowania wartości pieniężnych,
- transportu wartości na zasadzie inkasa,
- transportu przedmiotów wartościowych,
- konwojowania pracowników Zleceniodawcy, przewożących wartości pieniężne.

konwoje 

ochrona osób i mienia Dragon. ulgi pfron